11 april 2024

Bestemmingsplan nieuwbouw onherroepelijk

Gemeente Zuidplas geeft toestemming voor nieuwbouw naast Beth-San

Het aangepaste bestemmingsplan voor de bouw van 70 appartementen naast woonzorgcentrum Beth-San in Moerkapelle is, sinds donderdag 11 april, onherroepelijk! Het plan werd op 13 februari goedgekeurd door gemeente Zuidplas, waarna een bezwaarperiode van 6 weken volgde waarinmensen hiertegen beroep konden aantekenen. In deze periode zijn geen bezwaren ingediend.Christiaan van de Wege, manager wonen en vastgoed bij Cedrah, is positief verrast en dankbaar dat ergeen bezwaren zijn ingediend. ‘Volgens de gemeente wordt bij 95% van de ingediende plannenbezwaren ingediend, dus dit vormt een positieve uitzondering! De uitslag geeft een stevige impuls aande voorbereiding voor de realisatie van het complex, waarin senioren straks zorg en diensten kunnenkrijgen vanuit zorgcentrum Beth-San.’ Ook Cedrah-bestuurder Teunis Stoop is blij met het nieuws:‘Binnen Cedrah kunnen we zo een belangrijke bijdrage leveren aan de grote vraag naar geschikteseniorenappartementen, bij voorkeur geclusterd met zorgwoningen.’Voorafgaand de bezwaarperiode vergaderde de gemeenteraad voor de vierde keer over hetbestemmingsplan en deed de raad bijna negen maanden over het besluitvormingsproces, vanwegevragen over de hoogte van het gebouw, de bouwmassa, het aantal huurwoningen en de inrichting vande openbare ruimte. Het heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat een grote meerderheid van de raadgroen licht gaf voor de wijziging van het bestemmingsplan en daarmee voor de omgevingsvergunningvoor de bouw van de appartementen. De volgende stappen zijn het uitwerken van de bestektekening (beschrijving van het uit te voerenbouwwerk), het opnieuw doorberekenen van de financiële haalbaarheid, het selecteren van eenaannemer en het realiseren van de aanbesteding.

Bestemmingsplan nieuwbouw onherroepelijk

11 april 2024

Bestemmingsplan nieuwbouw onherroepelijk

Gemeente Zuidplas geeft toestemming voor nieuwbouw naast Beth-San

Lees meer
10 oktober 2023

Nieuwsbrief 08

Lees meer
10 januari 2023

Nieuwsbrief 07

Lees meer
07 oktober 2022

Nieuwsbrief 06

Lees meer
29 juni 2022

Informatiebijeenkomst geïnteresseerden

Lees meer
10 maart 2022

Online informatieavond

Lees meer
07 maart 2022

Nieuwsbrief 05

Lees meer
22 december 2021

Goedkeuring anterieure overeenkomst

Lees meer
15 juni 2021

Download brochure

Lees meer
14 februari 2020

Informatiebijeenkomst voortgang nieuwbouw

Lees meer
14 juni 2019

Maak kennis met de klankbordgroep

Lees meer
14 januari 2019

Stedenbouwkundig plan in ontwikkeling

Lees meer
15 juni 2018

Cedrah start met voorbereiding nieuwbouw

Lees meer