22 december 2021

Goedkeuring anterieure overeenkomst

Op 21 december heeft het College van B&W van de gemeente Zuidplas de anterieure overeenkomst (dat is de grondexploitatie-overeenkomst) voor het project Beth-San goedgekeurd. Deze overeenkomst tussen gemeente Zuidplas en Cedrah bevat afspraken over de realisatie van de 70 levensloopbestendige appartementen. Met het sluiten van de grondexploitatieovereenkomst tussen Cedrah en de gemeente Zuidplas zijn er afspraken vastgelegd en is de verdeling van de kosten voor het bestemmingsplan en de openbare inrichting van de gemeente wettelijk geregeld. Om de nieuwe appartementen te kunnen bouwen moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit is de volgende stap in het planproces. Op 26 januari is de overeenkomst ondertekend door wethouder Jan Hordijk van de gemeente Zuidplas en de bestuurder van Cedrah, Teunis Stoop.