14 februari 2020

Informatiebijeenkomst voortgang nieuwbouw

Informatiebijeenkomst

In de afgelopen periode bent u meerdere keren geinformeerd over de planontwikkeling voor het nieuwbouwproject Beth-San (fase 3). Veelal gebeurde dit door middel van een nieuwsbrief, via de website of op andere wijze. Nu zijn we voornemend om een informatiebijeenkomst te organiseren waarvoor we u van harte uitnodigen.

U bent, ieder vanuit zijn/haar eigen rol, betrokken of belanghebbende bij de totstandkoming van dit project. We vinden het daarom belangrijk om u persoonlijk bij te praten over de vorderingen van het nieuwbouwplan.

  • Wanneer: D.V. dinsdagavond 10 maart 2020
  • Tijd: Inloop vanaf 19:00, aanvang 19:30 tot 19:30
  • Waar: Woonzorgcentrum, Wilde Veenen 1, 2751 EE te Moerkapelle

 

Overleg gemeente Zuidplas

Nu het principe verzoek is ingediend bij de gemeente Zuidplas, is de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan de realisatie Beth-San fase 3. Periodiek vindt overleg plaats over de opzet van het stedenbouwkundige plan. In de komende periode wordt het stedenbouwkundig plan met voorontwerp in afstemming met de gemeente afgerond. Voor de omwonenden zal in samenwerking met de gemeente een inloop-informatiebijeenkomst gepland worden. Hierover worden de omwonenden op een later tijdstip geinformeerd.